Welkom bij Volkstuinvereniging Jardinga

Welkom op onze website. Fijn, dat u bij ons op bezoek komt.

De website van de Volkstuinvereniging “Jardinga” vertelt direct over het wel en wee van onze moestuin en over projecten waar het bestuur mee bezig is. Ook is de website een communicatiemiddel tussen bestuur en leden. Dan gaat het om vertrouwelijke informatie. Elke vereniging kent immers een aantal regels en gebruiken; er zijn rechten, maar ook plichten. Vanzelfsprekend is dit deel alleen toegankelijk voor een lid via een account.

We hopen dat u plezier mag beleven aan dit bezoekje.

Misschien bent u zelf toe aan een moestuin. Zoek vrijblijvend contact.

Wilt u eerst een bezoekje brengen? Van tijd tot tijd organiseren we een rondleiding. Deelname is gratis en op die wijze ontdekt u de tuin, en ziet u misschien mogelijkheden voor uzelf.
Onder Actueel/Agenda  vindt u de data en tijdstippen van 2016.

Heeft u vragen en/of suggesties? Aarzel niet en zoek contact via het contactformulier.

Wie zijn wij?

De Volkstuinvereniging “Jardinga” te Oosterwolde in Z.O. Friesland is opgericht op 2 januari 1974.

De vereniging telt op dit moment 83 leden, die een 120 tal moestuintjes bewerken op twee locaties, namelijk Jardinga aan de Ter Borghlaan en Schottelenburg aan de Rijweg. We huren de grond (2,7 ha.) van de gemeente Ooststellingwerf.

Elk lid heeft een uniek lidmaatschapsnummer. Het bestuur geeft een nummer maar 1 keer uit. Op 1 oktober 2016 zijn we aangekomen bij nummer 685. Wie bedankt houdt zijn nummer. Er zijn mannen en vrouwen die al heel wat jaren een moestuin bewerken. Er zijn nog 6 leden met een nummer onder de honderd; zij zijn er vanaf het begin bij betrokken. In de afgelopen 42 jaar hebben we bijna 700 mensen een groot plezier kunnen doen met het werken in de moestuin. We hopen dat we in 2019 - bij het 45-jarig bestaan - het 700ste lid mogen verwelkomen.

Wat willen wij, formeel?

In artikel 3 van de statuten staat het doel.

“de inwoners van Oosterwolde en omstreken in de gelegenheid te stellen (…) volkstuinen te houden, zulks ter verbouwing van allerlei soorten gewassen, ter aanlegging van siertuinen en verder al hetgeen mogelijk blijkt te zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

In het Huishoudelijk Reglement wordt dat uitgewerkt. De vereniging streeft er naar om het amateur-tuinieren in brede zin te bevorderen. Het gezamenlijk bezig zijn in de natuur staat voorop. En dan denken we aan de tuin bewerken, zaaien, onderhouden, oogsten en winterklaar maken. De vereniging vervult naast een belangrijke sociale functie ook een educatieve functie. 

Onze middelen

Volgens het Huishoudelijk Reglement gaat het om:
  • Het verkrijgen, behouden en beheren van terreinen, beschikbaar gesteld door de gemeente Ooststellingwerf.
  • Het in goed overleg met de gemeente realiseren van voorzieningen die de tuinders helpen om succesvol bezig te zijn met tuinieren in de brede zin.
  • Het organiseren van een gezamenlijke inkoop van zaden, planten, meststoffen, etc.
  • De volkstuinvereniging streeft ernaar om zo veel als mogelijk is biologisch te tuinieren.
  • Het verspreiden van een nieuwsbrief, de GROENBRIEF, voor de leden.

Meer dan simpelweg tuinieren

Onze eigen tuin komt op de eerste plaats. Daar steken we veel tijd in; ieder op eigen wijze. Op een tuincomplex zijn wij ook samen tuin: mannen en vrouwen, soms ook (klein)kinderen, jong en oud. Mensen die werk hebben, naast gepensioneerden en werkzoekenden. Met je handen in de aarde wroeten geeft aan iedereen veel voldoening. Maar als volkstuinvereniging zijn we ook onderdeel van de gemeenschap te Oosterwolde en omgeving. Het bestuur wil de mensen graag betrekken bij het tuinieren.

Film over Volkstuinvereniging Jardinga