Leden  

De volkstuinvereniging bestaat uit:
  1. Leden
  2. Kandidaat-leden
  3. Ereleden

Wij kennen leden met een moestuin, en leden zonder moestuin.
Wie een moestuin wil bewerken, kan zich melden bij het bestuur. Gebruikelijk is dat men een volkstuin van 150 m2 afneemt. Een actief lid betaalt zowel contributie als huur (voor de volkstuin).

Heeft iemand belangstelling voor een tuin?
Dan kan men lid worden van VTV Jardinga. Met het betalen van contributie wordt men volwaardig kandidaat-lid met stemrecht. Zo is deelname aan de algemene ledenvergadering mogelijk.
Na betaling wordt een lidnummer toegekend door de secretaris. Men is kandidaat-lid zolang er nog geen tuin is gehuurd.
Een aangeboden tuin kan eenmaal geweigerd worden. Na een tweede weigering verliest men het lidmaatschap en het recht op een toewijzing van een tuin.

Leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kan een erelidmaatschap worden aangeboden. Zij worden vrijgesteld van het betalen van contributie, maar houden wel hun stemrecht.

In het voorjaar van 2021 telde Volkstuinvereniging “Jardinga” 77 leden; 55 leden op Jardinga en 22 op Schottelenburg. 

Verplichtingen van de leden

Elk lid dient de contributie evenals de huur van de tuin te betalen binnen 4 weken na ontvangst van de factuur (van de penningmeester).

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van tuinhuur en contributie.

Onderhoud van de tuin

De leden zorgen zelf voor de tuin, niet alleen voor de eigen moestuin, maar ook voor het totale complex. Soms is er een specifieke werkdag. Soms een afspraak om een bepaalde klus door het jaar heen te klaren.


COLOFON

KvK nummer 40002253
Rechtspersoon
RSIN 806920361
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam Volkstuinvereniging “Jardinga”
Statutaire zetel Oosterwolde. Fr.
Internetadres www.jardinga.nl
E-mailadres secretaris@jardinga.nl
Datum oprichting 02-01-1974
Datum laatste statutenwijziging 04-02-1998
Activiteiten SBI-code: 94922 – Hobbyclubs Volkstuinverenigingen