Effectieve Micro-organismen

Groente , fruit en tuinafval op een andere manier verwerken, niet composteren maar fermenteren! Klik hier voor de procesbeschrijving.

De kompost en de manier van de bemesting van de aarde zijn heel belangrijk.

Download hier een voorbeeld als tijdsplan.

Verstandig bemesten en zorgen voor een gezonde bodem.

De basis van gezonde groenten, fruit, planten maar ook van uw gazon is de, vaak ondergewaardeerde, bodem. Om de bodem optimaal te laten functioneren moet deze chemisch, fysisch en (micro)biologisch op elkaar zijn afgestemd. Alleen dan kan het zorgen voor gezonde bloemen, planten en een voedselrijke productie van groenten en fruit.
Juist de producten die door Agriton in de handel gebracht worden bevorderen het nuttige bacterieleven in de grond. Vooral in Duitsland, maar ook in België wordt het positieve effect goed ingezien en worden deze producten steeds meer gebruikt.

PRODUCT DOSERING

Kleimineralen
3 kg per 30m2 per jaar.
Oppervlakkig inwerken.

Zeeschelpenkalk
3 kg per 30m2 per jaar.


Mest-Best

7 kg per 30m2 per jaar.
Oppervlakkig inwerken.

Microferm
1 à 2 liter per 100 m2 per jaar voor de
gehele sier- en moestuin en gazon.

TIJDSTIP


Kan het hele jaar door worden gestrooid.
Voorkeur is februari-maart-april.


Kan het hele jaar door worden gestrooid.
Voorkeur is februari-maart of oktober-november.

Kan het hele jaar door worden gestrooid.
Voorkeur is verdelen over twee strooibeurten in april en juni.

Vanaf eind maart 1 x per 3 weken over alle gewassen.
TIPS


Kan samen met de zeeschelpenkalk worden gestrooid.

Kan samen met de kleimineralen worden gestrooid.
Laat zich makkelijker strooien wanneer het gemengd wordt
met wat vochtige potgrond.
Microferm in de ochtenduren aanbrengen. Reserveer een 10 liter rugspuit voor alleen maar het vernevelen van Microferm, de micro-organismen overleven andere gewasbeschermingsmiddelen niet.
Maak de oplossing altijd direct op en pas altijd toe in een verdunning van 1 op 100 (bijvoorbeeld 100 ml microferm op 10 l water).

Zoals u zult begrijpen is het onmogelijk om een algemeen bemestingsadvies te geven. Bemesting is van veel onderdelen afhankelijk, o.a. grondsoort, bodemkwaliteit , verschillende gewassen. Eerste vereist is om voor een gezonde grond met voldoende bacterieleven te zorgen.
Op onze zandgrond moet goed gezorgd worden voor de aanwezigheid van organische stof bijvoorbeeld door toevoeging van compost of stalmest. De organische stof in de grond zorgt voor goed vasthouden van vocht en ook als buffer voor de aanwezige van de mineralen. Het bacterieleven kan positief beïnvloed worden mbv. de Effectieve micro-organismen van Agriton, bijvoorbeeld Microferm. Bokashi (Bokashi emmer en Bokashi starter) zijn o.a. te verkrijgen bij natuurvoedingswinkel Zonneklaar aan de Nanningaweg in Oosterwolde.

Van groot belang is het om zelf goed naar de grond te kijken, de grond mag niet dicht slempen, er kan dan geen zuurstof in de grond komen. Kijk naar de planten. Hieraan is in grote lijnen waar te nemen dat er iets mis is. Wat er mis is zul je uit moeten zoeken. Geen groei, vaak stikstof gebrek, Bladverkleuring gebrek aan een mineraal bv. magnesium, maar kan ook weer stikstof gebrek zijn. Voorkomen van bv. luis en schimmels. Regelmatig is dit het gevolg van een zwakke plant

Stikstof (N) bv. bloedmeel zorgt voor groei, grote cellen en kwetsbaarder voor ziekte. Fosfor (P) bv. beendermeel zorgt voor wortelgroei en bloemzetting bv bij bonen. Kali (K) Vivikali zorgt voor stevige cellen, voor houdbaarheid bv bij aardappelen. Magnesium (Mg),vaak een aanvulling in verschillende meststoffen, is een hulp bij de vorming van bladgroen voor de fotosynthese, groen blad. Een mengmest met deze mineralen kan een hulp zijn, maar liefst niet een te hoog N gehalte.

Ook is over het algemeen de zuurgraad aan de lage kant, een pH van 6 to 6.5 is mooi. Jaarlijks zorgen voor een kalkgift, maar er zijn ook planten die juist best een beetje zuurdere grond wensen en juist niet zo kalkrijk. Bijvoorbeeld aardbei is een bosplant en houdt niet zo van een jaarlijkse kalkgift. Het is aan te raden niet overdreven om te gaan met de kalkgift. Overdaad schaadt en dat geldt voor elke meststof. Juist met schelpenkalk kan gezorgd worden voor een gift voor meer jare