Wisselteelt

Beste tuinder,
Iedereen is (moet) op de hoogte zijn van het feit dat de aardappelen jaarlijks van plaats wisselend in de tuin verbouwd moeten worden. Met deze wisseling van drie jaar voldoen we aan de wettelijke eisen. Dit is nodig omdat tijdens de aardappelgroei aaltjes in de grond gaan leven. Als het jaar daarna weer aardappelen op dezelfde plaats geteeld gaan worden zullen deze aaltjes zich sterk gaan vermeerderen waardoor de zogenaamde “aardappelmoeheid” ontstaat. De aaltjes kunnen gemakkelijk meegenomen worden naar andere percelen, met een desastreus gevolg. Dit is vooral erg riskant op een volkstuincomplex, waar veel verschillende telers zijn.
Vandaar de wettelijke regeling “Eens in de drie jaar”. Beter is zelfs de periode nog verder te verlengen.
De noodzaak om niet elk jaar op dezelfde plaats hetzelfde gewas te telen geldt ook voor andere gewassen. Ook bij deze gewassen voorkomt het ziektes. Hier zijn geen wettelijke regelingen voor maar als tuinder moeten we daar zeker rekening mee houden, als we tenminste een goed en gezond gewas willen hebben. Naast het voordeel dat we minder ziektes krijgen is een heel belangrijk argument dat rekening gehouden kan worden met de mate van bemesting. Het ene gewas heeft minder, maar ook andere meststoffen nodig dan een andere.