VOORWAARDEN van de gemeente

De gemeente geeft ons subsidie, maar we moeten er wel wat voor doen. In het voorjaar van 2017 moeten we ons verzoek OPNIEUW indienen, want dan gaat de gemeente kijken of wij ook recht hadden op het geld. Dan kijkt men heel direct naar de Algemene Subsidie Verordening.

Bij ons hernieuwd verzoek moeten we voldoen aan drie voorwaarden:

1. Een inhoudelijk verslag.
2. Een financieel verslag of jaarrekening.
3. Een activiteitenverslag voor de gemeentelijke website. Uiterlijk op 1 oktober 2017 wil de gemeente graag een verslag, beeldmateriaal of geluidsmateriaal ontvangen. Natuurlijk mogen we tussentijds ook al informatie aanbieden.

Dat zijn bijzonder interessante opdrachten. En die willen we graag zo goed mogelijk uitvoeren.

Deze website bijvoorbeeld is bedoeld als VERSLAG aan de gemeente.