ALGEMENE INFORMATIE

Er zijn 120 moestuinen in gebruik op 2 locaties. Vrijwel alle tuinen zijn uitgegeven aan onze leden, maar door het jaar heen komen ook enkele tuinen terug bij het bestuur. Die tuinen willen we graag opnieuw verhuren.

Wilt u graag een moestuin? 
Dan kunt u het beste contact opnemen met het bestuur. Dat kan door het contactformulier in te vullen. De (tuin)secretaris neemt dan contact op. 
Hieronder volgen de meest voor de hand liggende vragen met daarop het antwoord.

Vraag 1. Moet ik lid worden van de volkstuinvereniging?
JA! Een moestuin wordt alleen verhuurd aan leden. Door lid te worden stemt u ook in met het Huishoudelijk Reglement. Daarin zijn de verplichtingen en rechten vastgelegd.

Vraag 2. Kan ik het hele jaar lid worden?
JA! Dat kan. Is er geen tuin beschikbaar, dan kunt u op onze wachtlijst geplaatst worden. Dan wordt u lid en u betaald vooraf de vereiste contributie (aangepast aan de maand van lid worden) evenals een borgsom van 10 euro. Wanneer er een tuin vrijkomt, dan krijgt u daarvan als eerste bericht. Krijgt u een tuin, dan dient u nogmaals 25 euro borg te betalen. Dat bedrag is bedoeld voor de eindschoonmaak, mocht u – bij vertrek – de tuin niet schoon opleveren. De borgsom van 25 euro wordt terugbetaald na afloop van het lidmaatschap, mits de tuin schoon is opgeleverd en er geen verplichtingen openstaan.

Vraag 3. Kan ik een grote moestuin krijgen?
Neen. De standaard moestuin is 150 m2. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende maten. De breedte is 5 meter en de lengte 30 meter of een variant daarvan. Na verloop van 1 jaar en bij gebleken geschiktheid kan een tweede tuin bij gehuurd worden. 

Vraag 4. Kan ik alle groenten telen?
In principe wel, maar het bestuur stelt het op prijs dat u zich verdiept in de wisselteelt. Dus niet jaar in, jaar uit hetzelfde gewas op hetzelfde stukje grond. Voor aardappelen geldt een strikte bepaling. De aardappel mag slechts 1 keer per 3 jaar op dezelfde plaats geteeld worden. Het teeltschema hangt op het informatiepaneel op de locaties en is tevens te vinden op de website onder Tuinen/Jardinga en Tuinen/Schottelenburg

Vraag 5. Mag ik een tuin kiezen?
U kunt kiezen voor één van de twee locaties. Indien u belangstelling heeft voor een tuin, dan vragen we u ook waar u zou willen tuinieren, op Jardinga of op Schottelenburg. En we nodigen u uit voor een bezoek aan die tuin. Dan maakt u kennis met de tuinsecretaris (man of vrouw die de eindverantwoordelijkheid heeft over het complex). Heeft u geen voorkeur, dan kunt u kiezen voor de eerst vrijkomende tuin.

Proeftuin van 50 m2
Op de locatie Schottelenburg zijn 3 tuintjes beschikbaar van elk 50 m2. Deze stukjes tuin zijn beschikbaar voor mensen die het “bewerken van een moestuin” onder de knie willen krijgen. We bieden graag hulp aan bij het bewerken. Op de website is ook een aparte rubriek “Door de seizoenen” waarbij de verschillende tuinhandelingen door het jaar heen besproken worden.

Kleine tuin van 50 m2
Op de locatie Jardinga is het sinds seizoen 2017 mogelijk een kleine tuin te huren van 50m2. Niet op proef zoals op Schottelenburg, maar permanent. Op de 50m2 tuintjes mogen echter geen schuurtjes en/of kasjes gebouwd worden. Ook het telen van aardappelen is hierop niet toegestaan.

Het eerste tuinjaar.

In het eerste tuinjaar zijn er enkele belangrijke momenten.
1. Het bestuur kijkt van tijd tot tijd OF u uw tuin goed bewerkt, niet laat verwilderen en regelmatig op de tuin te vinden bent.
2. Indien het minder goed gaat, dan vragen we al tamelijk snel naar de oorzaak. We houden de vinger aan de pols.
3. Gaat het echt niet goed, dan krijgt u een brief van het bestuur met min of meer dwingende verzoeken voor tuinonderhoud. Lukt ook dat niet, dan kan het bestuur de tuin terugvorderen.

U bent lid geworden, en dat houdt in dat u ook welkom bent op onze ledenvergaderingen. De voorjaarsvergadering valt in maart; de najaarsvergadering in november. 

Dan is er ook nog onze GROENBRIEF, het mededelingenblad voor leden. Zes keer per jaar wordt hij uitgebracht.