Pluktuin

Van demotuin tot pluktuin

De pluktuin ligt pal naast de toegang tot de tuinlocatie Jardinga, aan de Terborgh Laan, achter het verzorgingshuis Rikkingahof, of nog beter aangeduid, we zijn de buurman van de Scouting. Tot voor kort was daar een demonstratietuin, door de leden de "demotuin" genoemd. De tuin was verdeeld in 3 stukken waarop verschillende methodes werden gebruikt voor het verkrijgen van een gezonde bodem. De ruime opbrengst van deze tuin werd geschonken aan Voedselbank Ooststellingwerf. Aan dat project kwam eind 2014 een einde. Daarop werd in 2015 een nieuw initiatief ontwikkeld. En wel een zogenaamde pluktuin. In een aanta cirkels zijn bloemen en planten geplaatst die geschikt zijn om als mooi en milieuvriendelijk boeket te plukken.

Toegankelijkheid

We zijn tevreden met de resultaten van 2015, maar we zijn nog niet klaar. Dit initiatief van één van onze leden is meer dan de moeite waard om er in brede kring aandacht voor te vragen. En daarom heeft het bestuur de pluktuin ingebracht bij onze voorstellen voor het 1 Miljoen Fonds. Samen met de Vlindertuin, die iets verder op het complex ligt. Beplanting en het onderhoud wordt in eigen beheer gedaan.
Het is de bedoeling om beide tuinen open te stellen voor bezoekers, bijvoorbeeld de bewoners van Rikkingahof, die na bezichtiging een bloemetje mee naar huis mogen nemen. Begeleiding van deze activiteiten wordt verzorgd door leden van onze vereniging. Ook denken we aan het betrekken van scholen bij dit project.