Statuten

Via onderstaande link kunt u de meest recente versie inzien van de statuten.

Statuten VTV "Jardinga"


Huishoudelijk reglement

Via onderstaande link kunt u de meest recente versie van het huishoudelijk reglement bekijken.

Huishoudelijk Reglement VTV "Jardinga"