De uitwerking: aan de slag

We hebben drie specifieke tuinen, de bloemenweide, de pluktuin en de vlindertuin. En voor elk van deze tuinen hebben we bepaalde voorstellen. Daarnaast willen we de website gaan gebruiken als een interactief medium. Een modern communicatiemiddel, ingezet voor een gezond lichaam.

De bloemenweide èn het 1 Miljoen Fonds, waar gaat het geld naar toe?

Het gaat om drie dingen.
1) Klaarmaken en onderhoud van de bloemenweide; de eerste bloei wordt pas in het najaar verwacht, maar vooral in de lente/zomer van 2017.
2) Plaatsen van een informatiebord, het liefst rond 20 september 2016.
3) Plaatsen van een berging om het benodigde (waardevolle) tuinmateriaal op te bergen, zoals graszitmaaier, een bosmaaier en enig tuingereedschap. 

We zouden de berging ook wel graag klaar willen hebben voor 20 september 2016, maar dat hangt ook af van de bouwvergunning. De volkstuin ligt in het zogenaamde buitengebied, en dan moet je voldoen aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. Navraag bij de gemeente leerde ons dat er een bouwvergunning aangevraagd moet worden. Inmiddels is de bouwvergunning aangevraagd. Wanneer alles vlot verloopt, zouden we in de eerste week van september kunnen starten. Het is de bedoeling dat Klussenbedrijf TWINS, te Fochteloo, dit werk uitvoert.

Update:
Het informatiepaneel te Schottelenburg is 2 augustus door een aantal enthousiaste (en handige!) tuinders geplaatst. Op 2 september is tevens daarop het door Catch Totaal Belettering vervaardigde informatiebord geplaatst.

  
De bouwwerkzaamheden van de berging zijn gestart op 22 oktober jl. met het leggen van de fundering. Op 24 oktober is begonnen met het stelwerk van het gebouw. De volgende dagen zijn de wanden geplaatst en is een tegelplateau langs de berging aangelegd. Vervolgens zijn de pannen erop gekomen en zijn afwerkingen, de veren (houten afdekplanken), aan de achter- en voorzijde voor en over de pannen gezet. Daarna is nog een tegelplateau voor de deur gelegd en zijn de goten opgehangen. Voor opvang van regenwater is een zogenaamd duizendlitervat onder de afvoer geplaatst. Een hele klus maar we zijn maar wat trots op de bouwers en het resultaat!
 

De pluk- en vlindertuin èn het 1 Miljoen Fonds. Waar gaat het geld naar toe?

Het gaat om drie zaken.
1. Geld voor beplanting en verbetering van de toegankelijkheid.
2. Plaatsen van een informatiebord.
3. Maken van een folder.

We willen het informatiebord graag plaatsen voor 20 september 2016. In onderling overleg met onze leden maken we nog plannen voor verdere beplanting en/of toegankelijkheid.

Update:
Het informatiebord te Jardinga is geplaatst op 4 november. Ook deze klus werd ter hand genomen door een aantal enthousiaste tuinleden.

   


Folder èn het 1 Miljoen Fonds. Waar gaat het geld naar toe?

Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om VTV “Jardinga” onder het voetlicht te brengen. De noodzaak om nieuwe leden te vinden of een bijzondere gebeurtenis zijn vaak de aanleiding. 
In mei 2016 waren er twee evenementen die het bestuur op de gedachte bracht om een nieuwe informatiefolder te maken. We vonden een passende gedachte om onze hobby (werken in een moestuin) onder woorden te brengen. “Verzorg uw volkstuin, pluk er de vruchten van voor u zelf en anderen” leek ons alles samen te vatten wat we willen. 
In een folder kun je maar een paar zaken aanstippen. In mei 2016 was dat bijvoorbeeld de Proef voor beginnende tuinders (50 m2) te Schottelenburg.


.

Het bestuur wil in de toekomst een relatie leggen met de scholen. Gezonde voeding en een gezond lichaam zijn ook in 2016 hot items. Misschien is het wel merkwaardig dat het woord moestuin dan weer een gezapige indruk maakt. Wie echter denkt aan de pakjes bloemenzaad die er in het voorjaar werden uitgedeeld via een supermarkt, moet wel concluderen dat het gaat om klein, maar vooral om snel. Nu ja, zo werkt de natuur niet. Daarom is het goed dat een volkstuinvereniging ook informatie geeft aan scholieren hoe de planten op een moes-, fruit- en kruidentuin groeien. Er ligt een plan om een instructiefolder te maken als hulpmiddel bij de rondleidingen voor bloemenweide, pluk- en vlindertuin. Deze folder is ook bedoeld voor scholen. 
Naar verwachting zal deze folder beschikbaar zijn in het voorjaar van 2017.Website èn het 1 Miljoen Fonds. Waar gaat het geld naar toe?

Anno 2016 is “interactief” een stopwoord geworden. Het gaat vooral om bij de tijd blijven, het gaat om snel en vluchtig nieuws. Daar hoort een dynamische website bij. Dat heeft onze Volkstuinvereniging ook ervaren. Was het tot voor enkele jaren voldoende dat een website-beheerder de teksten zou invoeren, nu is dat beeld helemaal veranderd. Het is de eigenaar zelf die de teksten en de foto’s en de filmpjes invoert. Je kunt niet meer afhankelijk zijn van iemand die als enige de taal van de website kent. Waarom dat niet kan? Heel simpel. De informatie verjaart snel. In plaats van bij de tijd te zijn, wordt het irritant om verouderde informatie te lezen (hoe goed bedoeld ook).

Het bestuur heeft het 1 Miljoen Fonds aangegrepen om tot een vernieuwde website te komen. Want dat kost geld, veel geld, althans voor een kleine volkstuinvereniging. We wilden de frustratie van een verouderde website achter ons laten. Dus hebben we – voor ons doen – een stevig bedrag aangevraagd. Om te geraken aan een website met zelfstandige inbreng van onze webmaster. 
Maar er is meer dan het simpel omzetten. We willen toewerken naar een daadwerkelijk actieve communicatie via de computer, laptop en mobiele telefoon tussen bestuur en leden, maar ook tussen de volkstuinvereniging en de mensen van Oosterwolde en de gemeente Ooststellingwerf. Op de vernieuwde website maken we daarmee een voorzichtig begin, bijvoorbeeld door de leden/login.
Het is de bedoeling dat de nieuwe website uiterlijk 1 september 2016 op het net gaat. De oude statische website is vanaf die datum verleden tijd. Hieronder ziet u nog de Homepagina van de oude website. U kunt er op klikken om hem te vergroten.Update:
De nieuwe website is uiteindelijk 25 september online gegaan. Nog niet helemaal af, maar wel een heel eind op weg. Bovendien..., een goede website is nooit af denken we. Er is altijd wel weer nieuws en/of informatie toe te voegen. De website van VTV "Jardinga" leeft, net als de volkstuinen zelf!