Collectieve zaadbestelling en meststoffen inkoop.

Onze leden kunnen, zoals ze gewend zijn, deelnemen aan de collectieve zaadbestelling bij zaadhandel Van der Wal en De Bolster. Collectieve meststoffen inkoop bij Boerengoed Wilsum. Dit zal alleen georganiseerd worden als er voldoende animo bij de leden bestaat. Dus geef uw wensen, liefst per e-mail door.

Collectieve zaadinkoop
Het tuinseizoen van 2016 is eigenlijk nog niet afgelopen, er staat nog boerenkool, prei, spruitkool, groenlof, soms nog andijvie of zelfs nog rode biet op de tuin. Maar we denken ook al weer aan volgend jaar met betrekking tot zaden en meststoffen.Binnenkort komt de firma Van der Wal, waar wij sinds een aantal jaren zaden inkopen, weer met de prijscourant. Ook dit jaar is het de bedoeling de mogelijkheid te bieden om dit gezamenlijk te doen. We krijgen als lid en als vereniging een aantrekkelijke korting. Via firma De Bolster kunnen biologische zaden worden besteld. In de maand november krijgen leden bericht over de mogelijkheid om collectief zaden te bestellen.

    

Collectieve meststoffeninkoop
Bij collectieve inkoop bij firma Boerengoed krijgen we als tuinlid korting.
Om u een indruk te geven staan hieronder de producten die vorig jaar zijn aangeboden. Ook de Agriton producten kunnen via Boerengoed worden ingekocht.

Basaltmeel
Natuurfosfaat
Bloedmeel
Beendermeel
Kalk dolokal 19 % MgO
Mearl korrel
Schelpenkalk, grove maling
DCM 3 Organisch, 9-3-6 (19) met 4 % Ureum
Kippenmestkorrel
Koemestkorrel
Vivikali
Kieseriet
Patentkali
Insectengaas breedte 3.60 m per meter
Tonkinstokken 8 voet 18 -20 mm
Kleimineralen MestBest

Voordat de definitieve meststoffenbestelling wordt gedaan zullen we een prijsopgave geven en kunt u beslissen of u wilt deelnemen. Ook deze actie hangt af van voldoende deelname, omdat anders geen korting wordt gegeven.