GROENBRIEF 22 e jaargang: nummer 86 - april 2024

Beste leden,

Op dit moment leest u de Groenbrief van de Volkstuinvereniging Jardinga. Ook in het verslag van de ledenvergadering van november 2023, dat u hebt gekregen, staat veel informatie.
Kort geleden zijn we als bestuur en tuinsecretarissen weer bij elkaar geweest en de nodige punten besproken, waarvan we ook een aantal in deze Groenbrief aan de orde hebben.
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het nieuws en wat er leeft op beide tuinen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag.
U kunt dit doen op ons e-mailadres: jardingavolkstuin@hotmail.com
Hier kunt u ons altijd bereiken. U kunt ons mailen of iemand aanspreken van onderstaande personen. Schroom dus niet, maar meld wat u kwijt wilt of wilt weten. Suggesties zijn ook van harte welkom!
Doordat er steeds nieuwe leden zijn, schrijf ik soms dingen die ik al eerder heb geschreven.
Voor nieuwe leden vermeld ik de bestuursleden en de tuinsecretarissen/ aanspreekpunten op de tuinen:
Johan van der Weerd: voorzitter.
Auke Bijzitter: secretaris.
Arie de Vries: penningmeester
De beide tuinsecretarissen/ aanspreekpunten op de tuinen zijn Wilbert Kortmann (Jardinga) en Willem Kraaij (Schottelenburg).

Oproep beheer website

Als Volkstuinvereniging hebben we een website: https://www.jardinga.nl
Om deze website actueel te houden zoeken we iemand die dit voor ons wil doen.
Ook om soms een paar foto’s op deze site te plaatsen.
Wie kan het, wie wil het of weet iemand die dit zou kunnen doen?
We horen het graag via de mail of bij iemand van bovenstaande personen.

Ledenvergadering

Op 1 november 2023 hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Dit jaar weer in De Miente. Deze avond waren er 37 leden aanwezig en 16 afzeggingen. Een prima opkomst en het toont aan dat veel tuinders zich berokken voelen. De inbreng van een ieder was positief. We hebben veel besproken met elkaar. Het loont zeker de moeite om het verslag van deze bijeenkomst nog eens door te lezen.
Wat belangrijk is om te weten voor dit jaar 2024:
- Het verbouwen van aardappels is voor de meesten van ons een leuke bezigheid. De aardappels moeten elk jaar op een ander deel van de tuin. Dit is een cyclus van drie jaar. De tuinen zijn in drie delen verdeeld. Dit is aangegeven met witte / grijze kunststof buisjes. Dit jaar (2024) moeten de aardappels op het achterste 1/3 deel van de tuin.
Twijfelt u waar ze precies verbouwd moeten worden, vraag dan vóór u de aardappels in de grond doet. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Van een ieder wordt verwacht dat hij/ zij de coloradokever op een milieuvriendelijke manier bestrijdt. Op de ledenvergadering zijn een aantal opties genoemd.
- Al hoewel we ongeveer 10 procent meer huur moeten betalen voor onze grond aan de gemeente, kunnen we rondkomen met de gevraagde geldmiddelen.
- Mede door uitbreiding van het aantal leden, kunnen de te betalen bedragen gelijk blijven aan voorgaande jaren. Dus u betaalt als lid voor 2024 weer € 30, - contributie, de huur is € 10,- per
are (100 m²) en als borg betaalt u € 25,- als u bij ons een tuin huurt. Deze borg krijgt u terug bij opzegging van de tuin, als u de tuin volgens de geldende afspraken oplevert.
- We hebben met elkaar afgesproken dat er extra kosten in rekening worden gebracht, als uw tuin in een dusdanige staat wordt opgeleverd, dat de borg niet voldoende is om uw tuin in orde te maken voor een volgende huurder.
- Als u een tuin van ons huurt, betekent dit dat u akkoord gaat met het Huishoudelijk reglement. Hierin staan een aantal belangrijke richtlijnen waar we ons aan dienen te houden.
- Een aantal leden had de nota van 2024 nog niet voldaan. Inmiddels hebt u een herinnering gekregen. Wilt u deze z.s.m. betalen? Bij voorbaat dank!

Nieuwe leden

Er wordt inmiddels al weer hard gewerkt op de tuinen. Velen hebben de tuin al “om”. Al hoewel het nu nog vrij koud is, was februari warmer dan ooit. Maart roert zijn staart. De natuur is voorlijk. We kunnen nu al genieten van prachtig bloeiende bomen en struiken. De heel erg natte periode kunnen we achter ons laten. Er heeft ( bij mijn weten) nog nooit zoveel water op onze tuinen gestaan als afgelopen winter.
Bijna alle tuinen zijn verhuurd, zowel op Jardinga als op Schottelenburg. Op dit moment zijn er nog een paar kleine stukjes en één tuin om te verhuren. Elk jaar zijn er wisselingen op de tuin. Er stoppen mensen en gelukkig komen er ook weer nieuwe leden bij. De goede bezetting van de tuinen doet ons goed. We kunnen spreken van een bloeiende Vereniging, waaraan ieder op zijn / haar manier een steentje bijdraagt en plezier beleeft aan het tuinieren op één van onze twee prachtige locaties. In het jaar 2023 hebben we 21 nieuwe leden mogen inschrijven. Natuurlijk hebben we ook opzeggingen, maar wel een mooie aanwinst. Niet al deze mensen hebben zelfstandig een eigen tuin. Soms hebben twee mensen samen een tuin of soms gaat het over meerdere mensen, een groep, die samen een tuin bewerken. Je kunt ook lid zijn van de Vereniging zonder tuin. We hebben als regel, dat ieder die op de tuin werkt, lid moet zijn van de Vereniging.
Het grote aantal nieuwe leden heten we van harte welkom en hopelijk voelen jullie je thuis bij onze Vereniging.
De mensen die stoppen of inmiddels gestopt zijn, willen we bedanken voor de prettige samenwerking en we wensen jullie veel goeds voor de toekomst.
Werkochtenden De werkochtenden op Jardinga worden weer opgestart. Het rooster volgt. Als u bent ingeroosterd wordt er op u gerekend. Mocht het om welke reden dan ook, niet lukken, wilt u dan ruilen met iemand en dit even doorgeven aan Wilbert? Hartelijk dank alvast! Graag willen we er op wijzen dat de werkochtenden niet vrijblijvend zijn, maar dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om het hele complex Jardinga te onderhouden. En….Vele handen maken licht werk! Samen staan we sterk! En het is nog gezellig ook!

Pompoenenactie

Afgelopen jaar hebben we op Schottelenburg en op Jardinga voor het vierde jaar pompoenen gezaaid en verbouwd in samenwerking met de Welkoop. De Welkoop heeft de zaden geleverd en wij hebben gezaaid, geplant, bewaterd en geoogst. De hele oogst is naar de winkel van de Welkoop gebracht. Zij verkochten deze producten voor ons. De totale opbrengst was voor onze Vereniging. Dit heeft voor ons in 2023 het mooie bedrag van € 411,77 opgebracht. Dank zij de hulp van een aantal vrijwilligers is dit echt een enorm succes.
De Welkoop is bereid om ook dit jaar weer op dezelfde voet door te gaan.
Op beide tuinen zullen we daar grond voor reserveren.
We rekenen weer op een aantal vrijwilligers om dit te doen slagen.

Afsluiting tuinseizoen

Dit was een succes afgelopen jaar. Op de ledenvergadering is afgesproken dat dit voor herhaling vatbaar is. Komend jaar houden we in het najaar weer een dergelijke bijeenkomst op Jardinga. We hopen en rekenen erop dat de “gezelligheidscommissie” een datum prikt en zich weer tijdig bezig gaat houden met de voorbereidingen. Hartelijk dank, ook voor jullie werk en enthousiame!
Gebruik kassen Op beide tuinen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de daar aanwezige kas(sen) van de Vereniging. Elk lid kan er iets opkweken. Graag wel even duidelijk je naam
op een label vermelden en alles weer netjes achter laten als het klaar is. Bij voorbaat hartelijk dank!
De plantjesochtend.
De plantjesochtend heeft vorig jaar € 144,67 opgebracht. Toch mooi meegenomen en we kunnen met z’n allen profiteren van elkaars gekweekte plantjes. We zullen nog bekijken of we weer een plantjesochtend zullen houden dit jaar. Als het lukt, hoort u de datum, die op een zaterdagochtend zal zijn.

De Fruitbomen

Op Jardinga staan een aantal fruitbomen. Deze worden keurig onderhouden. Als de tijd rijp is, mag het fruit onder de bomen worden geraapt en mee worden genomen.
We hebben afgesproken, dat we het fruit aan de bomen met elkaar (voor belangstellenden) zullen verdelen. Pieter Mulder zal dit coördineren.

Het reglement.

- Voor een aantal dingen is het echt belangrijk om het reglement te lezen, voordat u actie onderneemt. Wilt u iets bouwen op de tuin dan zijn die regels leidend. Om iets te bouwen is altijd van te voren overleg nodig met de tuinsecretaris of eventueel het bestuur. Over de plaats op uw tuin en de afmetingen moeten afspraken worden gemaakt. Dit geldt dus voor alle bouwsels, dus voor een kas, een afdak of een schuurtje.
- Het loof van de aardappels, uien en tomaten behoort niet op de compost en ook niet op je moestuin. Dit om ziektes te voorkomen. Graag meenemen naar huis en thuis in de container doen. Dit geldt ook voor de wortels van koolsoorten. We rekenen op uw begrip en medewerking.
- Het reglement geeft een aantal verplichtingen. U kunt ze lezen. We dienen de tuinen netjes te onderhouden . Dit geldt ook voor aangrenzende paden, hagen, greppels en slootkanten.
- Bij verwaarlozing van de tuin krijgt u een brief van ons toegestuurd met het verzoek aan te geven wat de reden is en om de tuin z.s.m. in orde te maken.

Met de auto op het terrein en het hek

Op Schottelenburg kan direct na de slagboom worden geparkeerd. Op Jardinga voor het hek of aan het fietspad. Graag zo weinig mogelijk met de auto op de terreinen komen. Bij uitzondering naar eigen tuin is toegestaan.
Wil de chauffeur van de laatste auto op het terrein het hek weer dicht doen? In natte tijden zit het hek op Jardinga op slot. Soms kan er dan een hele poos, vooral in de wintermaanden, niemand met de auto op het terrein. Dit is nodig om het terrein te beschermen en het in orde te houden, bijvoorbeeld om het goed te kunnen maaien.
De verantwoordelijkheid van het wel of niet op slot zijn van het hek ligt bij het bestuur en de tuinsecretaris. In hoge uitzonderingen is overleg mogelijk om een keer op het pad iets te halen of te brengen.
Tot slot Namens het bestuur en tuinsecretarissen wens ik een ieder een heel goed tuinseizoen. We hopen op mooi weer met af en toe wat regen voor onze plantjes en dat we op onze tuinen kunnen genieten van de kleine, mooie dingen om ons heen. Veel plezier en een goede oogst toegewenst!


Iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze vereniging wil ik heel hartelijk bedanken!
Hartelijke groeten,
Johan van der Weerd (voorz.)